04/24/10

Säveånsdalgång

Sol, tur, fika vit- och blåsippor! 🙂 Det är en bra lördag det!!

100424 - Blåsippor vid säveånsdalgång

En härlig tur i solen utefter Säveån

“Blåsippan ute i backarna står,
niger och säger att nu är det vår.
Barnen de plocka små sipporna glatt,
rusa sen hem under rop och skratt.
Mor, nu är våren kommen, mor
Nu får vi gå utan strumpor och skor.
Blåsippor ute i backarna stå,
varken skor eller strumpor på.

Mor i stugan, hon säjer så:
Blåsippor aldrig snuva få.
Än fä ni gå med strumpor och skor,
än är det vinter kvar, säjer mor.”


Texten publicerades ursprungligen av Anna Maria Roos i Lilla Elnas Sagor från 1894. Året efter, 1895, satte Alice Tegnér en melodi till texten.

02/13/10

Jaktstugerundan

Jag och Magnus tog en härlig vinterpromenad tillsammans med Jonas och Eva-Lena och deras rottis Bastian. Vi möttes upp och gick till jaktstugan där vi njöt av vintern och tog en kopp kaffe.

jaktstugerundan 6,1 km

jaktstugerundan 6,1 km

Tack för en trevlig tur!! 🙂